'Leren en persoonlijke ontwikkeling is zoveel leuker als je niet alleen je hoofd, maar ook je hart en je handen gebruikt!'

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat psychologische processen zich vooral in ons lichaam afspelen.

Psychomotorische therapie (PMT) maakt gebruik van het lichaam als basis voor behandeling en persoonlijke ontwikkeling.
Ons lichaam verteld ons soms meer dan dat we met woorden kunnen uitdrukken. Gedrag dat we in spel en beweging laten zien lijkt vaak op ons gedrag in andere situaties uit het dagelijks leven. Persoonlijke processen worden in spel en beweging vaak beter zichtbaar dan wanneer je er alleen maar over praat.
In bewegen, sport en spel, komt gedrag tot uiting. Daarnaast vertelt ons lichaam soms meer dan wij als mensen kunnen vertellen met woorden. Door middel van bewegingsgerichte en lichaamsgerichte activiteiten kom je letterlijk in beweging of laat je juist stil staan bij dat wat ervaren wordt. Er wordt geleerd gevoelens en gedragspatronen te herkennen. Je leert hier woorden aan te geven en dit voor jezelf te begrijpen. In een veilige en vertrouwde omgeving kan vervolgens geëxperimenteerd worden met ander of nieuw gedrag. 

Hoe gaan wij te werk?

De behandeling  start altijd met een uitgebreid intakegesprek. Wij vinden het belangrijk om een zo volledig en duidelijk mogelijk beeld te krijgen, verwachtingen, wensen en mogelijkheden rondom de hulpvraag te bespreken. Dus, wat gaat er al goed en wat wil je anders of beter. 

Om jou te leren kennen nemen wij altijd 3 observatiesessies. Naar aanleiding van de intake en deze sessies wordt er een behandelplan geschreven en worden (voorlopige) behandeldoelen opgesteld. 

Tijdens de behandeling wordt er met wekelijkse afspraken gewerkt. Tevens is er aandacht voor de transfer naar huis en/of school. Het kan voorkomen dat het van belang is om gesprekken te voeren met andere betrokkenen, om zo informatie, tips of adviezen te geven. Ook kunnen betrokkenen uitgenodigd worden in de zaal om (een deel) oefeningen mee te doen of te bekijken. Dit alles gebeurt in overleg.


Behandelduur?

Een veel gestelde vraag... Wij vinden het belangrijk om recht te doen aan jou als hulpvrager door het bieden van kwalitatieve zorg met persoonlijke aandacht. Efficiënt, doelgericht en vooral realistisch. De duur van een behandeling is vooraf dus lastig in te schatten. Dit is namelijk persoonlijk en afhankelijk van ieders (leer)tempo. Wij blijven hierover in gesprek en transparant.    


Behandelaanbod

PMT

Met individuele psychomotorische therapie helpen we jou om inzicht te krijgen in jezelf, je patronen en gedrag. Samen werken we aan jouw persoonlijke groei en het bereiken van je doelen.

Systeem PMT

Samen richten we ons op de ontstane interacties tussen alle betrokkene. Het uiteindelijk doel van de inzet van systeem PMT is dat het systeem zich gesterkt gaat voelen om zaken zelf en met elkaar te regelen. 

Groepsbehandeling

Samen en toch werken aan je eigen persoonlijke doelen. Het voordeel van groepstherapie is dat er begrip en herkenning is en je gelijk nieuw gedrag kan oefenen in een veilige groepssituatie. 

Weerbaarheid

In een groep leren kinderen
en jongeren te reageren op situaties
in zijn of haar omgeving, voor zichzelf te zorgen in relatie tot de ander waarbij zij handelen vanuit respect voor zichzelf en de ander.  

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem contact op!