Groepsbehandeling

Samen en toch werken aan je eigen persoonlijke doelen. Het voordeel van groepstherapie is dat er begrip en herkenning is en je gelijk nieuw gedrag kan oefenen in een veilige groepssituatie. 

De groep bestaat uit mensen met aanvullende kwaliteiten en hulpvragen die juist goed in een groep te behandelen zijn en/of waarbij het versterkend werkt wanneer je ook met en van elkaar kan leren.  Je doet ervaringen op in contacten met anderen, die lijken op het echte leven buiten de groep. Via het leren omgaan met en onderzoeken van je gevoelens in de groep, leer je je belevings- en gedragspatronen herkennen. Als je het eenmaal herkend hebt, kun je gaan experimenteren met het doorbreken van je minder productieve gedragspatronen.

De groepsbehandeling wordt gegeven door twee therapeuten in kleine groepen van minimaal 4 en maximaal 8 personen. We sluiten aan bij individuele mogelijkheden en bieden maatwerk.  

Voor wie?

  • Voor mensen met een vergelijkbare hulpvraag die goed in een groep behandeld kunnen worden.
  • Voor mensen met een vergelijkbare (ontwikkelings-)leeftijd.
  • Geschikt voor zowel kind, jeugd als volwassene.