Als zorgvrager wil je natuurlijk zekerheid over de kennis, de kunde en de kwaliteit van de vaktherapeut en de behandeling waar je mogelijk voor kiest. Kortom, je wilt weten of je bij een goede therapeut terecht komt. Onze psychomotorisch therapeuten zijn erkende vaktherapeuten en aangesloten bij diverse beroepsverenigingen en zijn opgenomen in het kwaliteitsregister voor vaktherapie. Via deze registraties tonen wij aan kwalitatief hoogwaardige zorg te leveren op basis van (wetenschappelijke) kennis, kunde en ervaring.

Wij zijn aangesloten bij:

Wij werken samen met: