Wat is Psychomotorische therapie?

Psychomotorische therapie is een ervaringsgerichte therapie waarbij gebruik wordt gemaakt van lichaams- en bewegingsgerichte oefeningen door middel van sport en spel. Bij PMT maken we de koppeling tussen het lichaam (gevoel), de mentale processen (gedachten) en wat je doet (gedrag).

Samen werken we aan jouw persoonlijke groei en het bereiken van je doelen. Je komt letterlijk in beweging of laten we je juist stil staan bij dat wat ervaren wordt. De ervaringen die je opdoet tijdens deze werkvormen dragen bij aan bewustwording. Met individuele psychomotorische therapie helpen we jou om inzicht te krijgen in jezelf, je patronen en gedrag.  Bijna alles wat je doet, zegt of denkt kan namelijk grote gelijkenissen vertonen met gedrag in andere situaties, zoals op school, thuis of op je werk. Het bespreken hiervan kan je helpen om de achtergrond van je klachten beter te begrijpen. Je ontdekt waar je overtuigingen, gedachten, gevoelens of je gedrag vandaan komt. Binnen de psychomotorische therapie krijg je de kans om te experimenteren met gedrag, zodat je nieuwe, alternatieve ervaringen kunt opdoen. Op deze manier kun je nieuwe mogelijkheden ontdekken en vaste patronen doorbreken.

Voor wie?

Er worden lasten of problemen ervaren door jou en/of je omgeving op één of meerdere levensgebieden, zoals thuis, school/werk, hobby’s en sport. Het lukt, ondanks alle inspanning van jou en/of je omgeving, niet om hier verandering in te brengen. Dan is psychomotorische therapie (PMT) wellicht een passende therapie, zeker wanneer praten niet voldoende helpend is.  PMT kan worden toegepast bij verschillende doelgroepen, zoals kinderen, adolescenten, volwassenen en ouderen.

Wanneer praten niet voldoende helpend is,
is wellicht PMT een passende therapie