Voor gemeenten

Ondanks dat wij (nog) niet gecontracteerd zijn door gemeenten voor de jeugdzorg en WMO werken wij als erkende zorgverleners ook op basis van onderaannemerschap of maatwerkovereenkomsten in samenwerking met gemeenten en partnerorganisaties uit de (jeugd)hulpverlening.  

Registratie bij SKJeugd?

Als vaktherapeut hoef je je niet te registreren bij het SKJ. Het SKJ is bedoeld voor jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals. Vaktherapeuten hebben een eigen specialisme en kunnen ingezet worden voor het verlenen van zorg, hulp en ondersteuning aan kinderen en jongeren op basis van de ‘tenzij-bepaling’ in de Jeugdwet. In de Jeugdwet staat dat de ‘tenzij-bepaling’ kan worden toegepast als aannemelijk gemaakt kan worden dat toedeling van het werk aan een niet-geregistreerde professional niet afdoet aan de kwaliteit of zelfs noodzakelijk is voor de kwaliteit. Vaktherapeuten worden hierbij expliciet genoemd. Als de gemeente jouw werk- of opdrachtgever is, dan moet je als gecontracteerde vrijgevestigde vaktherapeut aannemelijk maken dat jouw inzet als vaktherapeut noodzakelijk is voor de kwaliteit van de hulpverlening. Als een pgb-budgethouder of diens vertegenwoordiger de werk- of opdrachtgever is, dan moet de budgethouder aannemelijk maken dat de inzet van een vaktherapeut noodzakelijk is voor de kwaliteit van de hulpverlening. Goed om te weten: er is een rechterlijke uitspraak hierover die zegt dat het ontbreken van een SKJ-registratie toekenning van een pgb voor jeugdhulp niet in de wegstaat als vaststaat dat de hulp noodzakelijk is. Deze uitspraak kun je hier vinden.