Over Mike

'Ik ben er van overtuigd dat daden zoveel meer doen dan duizend woorden kunnen zeggen'

Daden doen zoveel meer doen dan duizend woorden kunnen zeggen. Dit maakt PMT zo waardevol. Je kunt blijven praten over hoe je dingen zou moeten of willen doen, maar wanneer je gaat ervaren hoe het voelt om het daadwerkelijk anders te doen dan kom je in ontwikkeling en tot gedragsverandering. 

Vanuit mijn ervaring als vakleerkracht bewegingsonderwijs heb ik de kracht van bewegen ontdekt en de rol die bewegen kan spelen in het komen tot inzichten en gedragsverandering. Bewegen als middel is ontzettend krachtig, omdat in beweging gedrag naar voren komt (ja ook bij mij...). Dit gedrag toont gelijkenissen met gedragingen buiten de PMT-zaal. Hierin heb ik bijvoorbeeld geleerd dat ik nog steeds graag een spelletje win, maar niet meer ten koste van alles en dat geldt ook voor andere situaties, zoals in discussies.

De afgelopen jaren heb ik mij op verschillende gebieden gespecialiseerd. Ik heb veel ervaring opgebouwd in het werken met kind en jeugd en gezinnen door mijn werk in o.a. het (voortgezet) speciaal onderwijs en de (jeugd)hulpverlening. Daarnaast werk ik graag met volwassenen en vind ik de afwisseling tussen jong en oud erg prettig.

Uitgangspunten
Samenwerken op basis van gelijkwaardigheid, wederzijds vertrouwen en waarbij leren het beste lukt als er ook ruimte is voor ontspanning en plezier. Dit doe ik in combinatie met humor en een gezond relativeringsvermogen. Met een directe en respectvolle stijl ga ik samen met jou op een zoektocht (net) buiten de comfortzone richting de kern van jouw hulpvraag op weg naar structurele gedragsverandering. In deze zoektocht zal ik ook mijn eigen levenservaringen delen ten behoeve van jouw leerproces.